پاورپوینت بررسی آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان- طراحی بخش اورژانس- - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان- طراحی بخش اورژانس- - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان- طراحی بخش اورژانس- - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان- طراحی بخش اورژانس- - 54 اسلاید

فهرست مطالب

 

بخش اورژانس
دیاگرام حرکتی
مساحت کلی بخش:
موقعیت مکانی و جغرافیایی
بیمارستان حکیم نیشابور(96 تخته خوابه)
پارکینگ بخش
علائم راهنما
تصاویر بخشها
ورودی بخش
فضا های اصلی اورژانس
قسمت تریاژ
پذیرش
اتاق احیا
اتاق بیماران تحت نظر
اتاق معاینه و مشاوره بیماران سرپایی
اتاق ایزوله
اتاق گچ گیری
اتاق عمل سر پایی
ایستگاه پرستاری
اتاق انتظار بیماران
اتاق سوپر وایزر و مدیر
نمودار پذیرش بیماران بستری از طریق اورژانس
نمودار روابط عملکردی بخشهای اصلی اورژانس:
نقشه بیمارستان رضوی
 

 


دسته:

پاورپوینت بررسی آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان- طراحی بخش اورژانس- - 54 اسلاید

خرید آنلاین