پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

سازمان بهداشت جهاني ليستي از نيازهاي ابتدايي براي سلامت پيشنهاد كرده است ، شامل : آزادي از جنگ ، فرصت هاي برابر براي همه ، ارضا شدن نيازهاي ابتدايي (غذا ، تحصيلات ، آب سالم و بهداشتي و مسكن مناسب) امنيت شغلي ، نقش اجتماعي مفيد ، اراده سياسي و حمايت اجتماعي و عمومي.
تعريف خانه سالم
منظور از « خانه سالم » خانه اي است كه نه تنها ايجاد بيماري در ساكنين نكند بلكه به بهبود سلامت ساكنان كمك كند. سالم بودن خانه صرفاً به معناي سالم بودن مصالح و اجزاء آن خانه نيست.
محل سكونت افراد كه به دور از صدمات و سوانح فيزيكي باشد ، فضاي كافي براي فعاليت تمام ساكنين داشته باشد ، ذخيره آماده و در دسترس آب آشاميدني مطبوع داشته باشد ، ذخيره و انبار بهداشتي و در دسترس از ضايعات مايع و جامد داشته باشد كه همراه با امكانات مناسب براي تأمين بهداشت و نظافت ساكنان باشد. بهداشت محيط داخلي را طوري فراهم كند كه سالم و راحت باشد و از صداهاي مزاحم چه از منابع داخلي و چه از منابع خارجي آزاد باشد. ”
روشنايي طبيعي و مصنوعي را به صورت ايمن و كافي در كيفيت و كميت براي فعاليت هاي ساكنان داشته باشد. از مواد سمي ، شميميايي و آلودگي ها دور باشد ، از آسايش حرارتي و برودتي برخوردار باشد ، به ميزان كافي نور طبيعي بگيرد و در برابر حشرات موذي كه مي توانند ايجاد بيماري بكنند محافظت كند.

و...
فهرست مطالب
به طور كلي دلايل اهميت پرداختن به اين موضوع را مي توان به 5 دسته زير تقسيم كرد :
مسکن و مامن

ابعاد کمی و کيفی نياز به مسکن

تعريف سلامت

خانه سالم

تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه با خانه سالم بدين گونه است

عوامل ایجادمساکن غیربهداشتی وغیرسالم

شاخص هاي مسكن سالم

پارامترهاي خانه سالم

برخی نتايج وامارمطالعات جهانی انجام شده درزمينه مساکن غير سالم:

سازمان بهداشت جهاني شش سياست را كه ارتباط بين شرايط خانه و نيازهاي سلامت انسان را تعريف مي كند مشخص كرده است :

معرفی سند چارچوب سیاست اسکان مجدد

معرفی سند مدیریت زیست محیطی

نحوه شناسایی و تعیین محدوده

شناسه ها تعیین محدوده سکونتگاههای غیر رسمی

. شايد بتوان در وهله اول براي شناخت كلي و مقدماتي اين گونه سكونتگاه ها از شناسه ها و شاخص هاي زير استفاده نمود :

شناسه هاي شناخت ويژگي هاي كالبدي

2-1- انسجام بافت و استحكام و مصالح عناصرآْن:

2- شناسه هاي شناخت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي:

3- شناسه هاي شناخت كاركردي و عملكردي

5- شناسه ها و شاخص هاي شناخت گونه هاي بافت :

و..........


دسته:

پاورپوینت بررسی مسکن سالم - 78 اسلاید

خرید آنلاین