پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

 پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری

فهرست
تعریف فضای شهری
انواع فضای شهری
اجزاء تشکیل دهنده فضای شهری
مولفه های فضای شهری
شکل گیری تصویر ذهنی از فضای شهری
 کیفیت فضاهای شهری 
فرآیند طراحی فضای شهری
تعریف
 فضاهای عمومی شهری
Urban Public Space  
 کر و سایرین (1992):
تعریف ؛ مفهوم فضای عمومی
والز(1986) :
تعریف ؛ مفهوم فضای عمومی
 فرانسیس تیبالدز (1992)
تعریف ؛ مفهوم فضای شهری
تعریف ؛ مفهوم فضای شهری
میدان : 
انواع فضاهای شهری
اجزاء کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری 
کف 
بدنه  
سقف
اجزاء مستقر در فضا 
فرم
عملکرد 
معنی
مولفه های فضای شهری 
مولفه های فضای شهری 
شکل گیری تصویر ذهنی از فضای شهری 
کیفیت فضا 
توقعات موردی 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی ورودی ها)
      ورودی شهر :
      ورودی محله 
کیفیت فضاهای شهر
      میدان شهری
      میدان محلی 
      میدان تشریفاتی 
      فلکه : 
کیفیت فضاهای شهری
کیفیت فضاهای شهری
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی مسیرها
      خیابان شهری 
      خیابان عبوری 
      بولوار 
      خیابان محلی 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی مسیرها
      کوچه و بن بست 
      پیاده راه 
      بزرگراه : 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی لبه های آب 
      ساحل دریا و دریاچه  
      کناره رود دائمی 
      کناره رود فصلی :
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موردی پله ها)
      پله شهری 
      پله محلی 
کیفیت فضاهای شهری
توقعات موضعی
دسترسي و بهم پيوستگي Access & Linkage
آسايش و منظرComfort & Image     
استفاده ها و فعاليت ها     Uses & Activities  
اجتماع پذيريSociability     
کیفیت فضاهای شهری
 نظافت و پاكيزگي (cleanliness ؟
دسترسي (accessibility ؟
جذابيت (attractiveness ؟
راحتي (comfort ؟
جامعيت (inclusivityد؟
کیفیت فضاهای شهری
سرزندگي و پويايي (vitality and viability ؟
عملكرد (functionality ؟
. تمايز (distinctivness ؟
ايمني و امنيت (
نيرومندي و سلامتي (r
فرآیند طراحی فضای شهری


دسته:

پاورپوینت بررسی فضاهای عمومی شهری -76 اسلاید

خرید آنلاین