پاورپوینت كبوترخانه ها اعجاز معماري ايراني ، 68 اسلاید

پاورپوینت كبوترخانه ها اعجاز معماري ايراني ، 68 اسلاید

پاورپوینت كبوترخانه ها اعجاز معماري ايراني ، 68  اسلاید

فهرست:

شناسایی ارگ شیخ بهایی و مقایسه با برج صفا و جوزدان

مقدمه

تاریخچه کبوتر خانه

سازه در برج

گروه بندی برج ها

برج های خارون

اجزاء بنا

هشتی -شاه نشین

حیاط مرکزی

جزئیات برج ها

ورودی برجها

فضای مرکزی برج

دیواره ها (لانه کبوتران)

تیرکهای مهار نیروهای جانبی

نورگیری و تهویه ی برج

ورودی کبوتر

بناهای الحاقی

ویژگیهای معماری

تحلیلی  بر معماری ارگ

برج صفا

مشخصات بنا

وجه تمایز

جزئیات اجرایی

برج جوزدان

مشخصات بنا

وجه تمایز

تزئینات به کارفته درساختمان برج ها

پنجره های مشبک ورودی

نورگیرها: رسیدن از کثرت به وحدت

حره ها: مقرنس کاری

سوراخهای موجود در بدنه برجها و دیوارها برای نصب داربست    


دسته:

پاورپوینت كبوترخانه ها اعجاز معماري ايراني ، 68 اسلاید

خرید آنلاین