پاورپوینت بررسی شیوه معماری خراسانی ، صدر اسلام -91 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیوه معماری خراسانی ، صدر اسلام -91 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیوه معماری خراسانی ، صدر اسلام  -91 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیوه معماری خراسانی ، صدر اسلام  -91 اسلاید

فهرست
3 الگوی مهم و اصلی در مسجد سازی
ویژگی ها
بناهای سبک خراسانی
تاریخانه دامغان
مسجد جامع نائین
مسجد نیریز
ویژگیهای شیوه خراسانی
مسجد جامع اردستان
مسجد جامع اصفهان

گرچه اين شيوه به ظاهر در قرن اول هجري قمري پديدار گشت و تا قرن چهارم ادامه يافت، اما بايد به خاطر داشت كه اين شيوه ريشه در معماري پيش از خود داشت و بر معماري پس از خود نيز تأثير نهاد. اين شيوه در دوره‌اي بسيار پرفراز و نشيب در تاريخ كشورمان به مركزيت خراسان بالنده بود و به مرور زمان به شهرهاي ديگر نيز نفوذ كرد. بناهاي ساده اين دوره يادآور ساده‌زيستي مسلمانان راستين صدر اسلام است. در آنها از تزيينات [انبوه ] سراغي نمي‌توانيم بگيريم؛ همچنين مردم‌واري به عنوان تأمين نيازهاي اساسي مردم در اين شيوه جايگاه ويژه‌اي داشت. در نحوه بكارگيري مصالح نيز سعي بر آن بود تا از مصالح بوم آورد، مصالحي كه در نزديكي محل ساخت يافت مي‌شود استفاده شود.


دسته:

پاورپوینت بررسی شیوه معماری خراسانی ، صدر اسلام -91 اسلاید

خرید آنلاین