پاورپوینت بررسی ارتروسکوپی Arthro Scopy (ديدن مفصل)-55 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارتروسکوپی Arthro Scopy (ديدن مفصل)-55 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارتروسکوپی  Arthro Scopy (ديدن مفصل)-55 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارتروسکوپی  Arthro Scopy (ديدن مفصل)-55 اسلاید

آرتروسكوپی
Arthro Scopy
(دیدن مفصل):

دستگاه های مورد نیاز:

1-مانیتور(صفحه نمایش)

2-منبع نور سرد

3-دستگاه شیور+پدال پایی

4-دوربین camera

منبع دوربین camera

این دستگاه شامل: از سمت راست 1.محل اتصال كابل دوربین2.تنظیمات رنگ زمینه تصویركه نشان دهنده طیف نور بوده وافزایش فلش سمت راست باعث آبی تر شدن رنگ زمینه تصویر شده و سمت چپ باعث قرمزتر شدن آن3.دكمهWhite Balance(با فشار این دكمه و نگهداشتن آن ٬چراغ آن به حالت چشمك زن درآمده و نور تصویر تنظیم می گردد البته این دكمه در مواقعی كاربرد دارد كه لنز داخل مفصل است و نور تصویر مانیتور زیاد یا كم است)4.دكمه خروج از تصویر5.دكمه مربوط به تغییر محدود تاریكی و روشنایی صفحه6. powerدستگاه


دسته:

پاورپوینت بررسی ارتروسکوپی Arthro Scopy (ديدن مفصل)-55 اسلاید

خرید آنلاین