پاورپوینت بررسی گنبد در معماری ایران - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی گنبد در معماری ایران - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی گنبد در معماری ایران - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی گنبد در معماری ایران - 33 اسلاید

تقسیم بندی نوع گنبدها

گنبد اورچین (پلکانی یا مضرس)

تحلیل اثر نیرو بر روی گنبد

گنبدهای یک پوسته، گنبدهای دو پوسته پیوسته و گنبدهای دو پوسته گسسته

نحوه ساخت گنید

کاربرد شاهنگ و هنجار در ساخت گنبد

گنبد ترکین

طریقه ساخت قالب نی و گچ

انواع پوسته های آهیانه

انواع پوسته های خود

ساختار گنبد

اسکنج

فیلپوش

ترمبه پتکین

شکنج، طاق بندی و کاربندی


دسته:

پاورپوینت بررسی گنبد در معماری ایران - 33 اسلاید

خرید آنلاین