پاورپوینت بررسی محیط های پاسخده -59 اسلاید

پاورپوینت بررسی محیط های پاسخده -59 اسلاید

پاورپوینت بررسی محیط های پاسخده -59 اسلاید

پاورپوینت بررسی محیط های پاسخده -59 اسلاید

دو جنبه کالبدی و بصری نفوذ پذیری به این بستگی دارند که شبکه فضاهای عمومی چگونه محیط را بلوک بندی می کند . بلوک ها حوزه هایی از اراضی هستند که کاملاً بوسیله معابر عمومی احاطه می گردند .  سه عامل هستند که موجبات کاهش میزان نفوذ پذیری فضای عمومی را فراهم می آورند:  1- بزرگ در نظر گرفتن مقیاس ساخت و ساز.  2- به کارگیری یک نظام سلسه مراتبی  در سازماندهی فضای عرصه ي طراحی . 3- جدایی سواره و پیاده.  پس برای طراحی باید به درک موقعیت مکانی تمامی راههای عبوری ازداخل سایت پرداخت سپس تراکم استفاده محتمل  مردم خارج سایت از این راه ها را در نظر گرفت. همچنین پیشنهاد مهندسی ترافیک درمورد طرح تقاطع ها اهمیت دارد . همچنين در استفاده از نظام های شریانی  باید به شریانهایی که عرصه طراحی را به شهر همچون کل واحد  پیوند می زند و همچنین شریانهایی كه باعث پیوند با حوزه پیرامونی آن می شوند و اتصال به نظام خیابان های اصلی توجه شود .  در طبقه بندی  خیابان ها مهندسین  ترافیک آنها را بر مبنای نقش رفت و آمدشان که خود برمبنای میزان و نوع حمل و نقل سنجیده می شوند طبقه بندی می کنند .    گونه های معابر شهری که از دلمشغولی طراحانه متکی بر جریان آزاد رفت و آمدند عبارتند از معابر چند منظوره اي كه تقسيم بندي انها به شرح زير است:    توزیع کننده اصلی:که ترافیک عبوری مسافت های طولانی را به شهر همچون واحد کلی در خود جای می دهد .   توزیع کننده ناحیه ای: ترافیک عبوری که حوزه های اصلی داخل شهر را به هم وصل می کند.   توزیع کننده محلی: اتصالات رفت و آمدی داخل حوزه های زیست محیطی را برقرار می کند . اما در طراحی ،  متکی به فرعی نمودن جریان آزاد رفت و آمد برای اهمیت دادن به عوامل زیست محیطی و نیاز های عابرین پیاده  اند که عبارتند از :  توزیع کننده های محلی – راههای دسترسی- دسترسی های اصلی – جمع و پخش کننده ها – دسترسی های فرعی – و سطوح مشترک شامل مسیرهای دسترسی  محوطه های تجمعی واحد ها و میادین مسکونی .   و.....


دسته:

پاورپوینت بررسی محیط های پاسخده -59 اسلاید

خرید آنلاین