پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی خیام مشهد -74 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی خیام مشهد -74 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی خیام مشهد -74 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی خیام مشهد -74 اسلاید

بررسی موقعیت استقرار سایت
موقعیت سایت در نقشه شهر مشهد
جداسازی مجموعه از بافت اطراف
عوامل به وجود آوردنده امنیت مجموعه
سايت در مقياس منطقه:                                                                         
باز و بسته بودن                                                                                              
بررسي بافت اطراف از نظر ارتفاعي :   
دليل فشردگي و تراكم بسيار زياد مجموعه:
تاثير مجموعه بر بافت اطراف:  
سازمان فضايي كالبدي منطقه:                                                                       
مقياس سايت پروژه در بافت كلي:
مقياس سايت پروژه در بافت كلي:
جهت قرار گیری       
نظام توده و فضا:                                                      
حياط مركزي:فضاي سبز:               
اسکیس از مجموعه
كيفيت معماري و منظر كلي ساختمان:             
نحوه استفاده از مصالح و تركيب آنها:   
بافت جمعيتي:   
(فرهنگي) سطح سواد
بومي بودن
اقتصادي
اجتماعي
هرم سني
تعداد زن و مرد
کمبودها و مشکلات مجتمع مسکونی خیام
كنترل حريم خانه از ديدگاه بصري و فيزيكي :             
بررسي آپارتمانهاي مسكوني:                                           
تاسيسات و نحوه گرمايش و سرمايش:             
لابي:            
پلان     
تعداد تيپ پلان
خصوصيات هر تيپ پلان
نمای داخلی مجموعه
 دوبلكس       
طراحی پلان
معایب
تغییرات پلان                                                                   
زير زمين:                                                                                                                                                                                                


دسته:

پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی خیام مشهد -74 اسلاید

خرید آنلاین