پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro   ب- 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro   ب- 30 اسلاید

فهرست مطالب
وضعیت توپوگرافی سایت
تصاویر پروژه
کانسپت بنا
تحلیل فرم و حجم
دسترسی های اصلی به ساختمان
ورودی عمومی بیمارستان 
ورودی پارکینگ
انتقال بار وتجهیزات به داخل ساختمان
فضاهای داخلی
معرفی ریزفضاها در پلانها
سیرکولاسیون
دسترسی ها
نور گیری و نورپردازی
مصالح
فضای داخلی یک اتاق بستری بیمار


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید

خرید آنلاین