پاورپوینت معماری روستای محمد آباد در استان سمنان-73 اسلاید

پاورپوینت معماری روستای محمد آباد در استان سمنان-73 اسلاید

پاورپوینت معماری روستای محمد آباد در استان سمنان-73 اسلاید

فهرست مطالب
موقعیت استان سمنان در کشور
نقشه راههای اصلی و فرعی استان سمنان
تقسیمات کشوری استان سمنان
مهمترین کوههای استان         
فاصله ی شهرهای استان با مرکز استان و پایتخت
نمودار متوسط دمای هوای شهرهای سمنان
نمودار میزان ارتفاع از سطح دریا در شهرهای استان سمنان         
مشخصات روستا 
طرح هادی روستا
عکسهای هوایی روستا
عکس هوایی
هسته ی اولیه ی روستا
هسته ی دوم گسترش یافته
وضع جوی روستا بر حسب ماه
درجه حرارت ماهانه روستا
بارندگی ماهانه روستا             
جهت باد و شیب در روستا         
محدوده کشاورزی و مناطق طبیعی روستا
زمینهای کشاورزی               
نمودار مساحت اراضی کشاورزی شهرهای استان سمنان        
تعداد دام در روستای محمد اباد    
وضعیت سواد روستا             
نمودار جمعیتی استان سمنان      
نمودار جمعیت شهرهای استان سمنان  
ویژگیهای جمعیتی روستا        
منابع آب 
روابط روستا با روستاهای اطراف 
کیفیت ابنیه
بافت قدیمی روستا
بافت نوساز روستا 
بافت و جنس مصالح
معابر روستا
عکس معابر
مالکیت اراضی
کاربری ها
کاربری ها
جدول کاربر اراضی وضع موجود در روستا 
جدول کاربریهای پیشنهادی روستا   
پلان
پلان مبلمان
نمای شمالی 
نمای جنوبی
A-Aبرش   
B-Bبرش 
پرسپکتیو خارجی            
پرسپکتیو داخلی


دسته:

پاورپوینت معماری روستای محمد آباد در استان سمنان-73 اسلاید

خرید آنلاین