پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر - 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر - 40 اسلاید

فهرست مطالب
Padfoot  &  Sheepfoot   Roollers
غلتکهای  پاچه فیلی و پاچه بزی
آشنایی
غلتکها
نیروهای ضربه و ارتعاش
انواع غلتک
صفحه ای و یا کفشک ارتعاشی خود محرک
صفحه ای ارتعاشی (ویبراتوری) با محرک دستی
متراکم کننده دستی
غلتکهای ارتعاشی ( ویبراتور)  شامل :
غلتکهای فرو رونده
تاریخچه  غلتکها
انواع دیگری از قدیمی ترین غلتکهای بخار
تفاوت غلتک پاچه بزی  و  پاچه فیلی
غلتک پاچه بزی
تفاوت غلتک پاچه بزی  و  پاچه فیلی
شماتیک غلتک پاچه بزی با زایده های باریک
غلتک پاچه بزی در حال کمپکت زباله های شهری
غلتک های پاچه فیلی
غلتک پاچه فیلی
غلتک پاچه فیلی در حال کمپکت بستر جاده
نحوه کار این غلتک
اندازه ها    و   مقاطع
شماتیک غلتک پاچه فیلی با زایده های پهن
انواع  و مصارف دیگر
غلتک تک پره کوچک
غلتک کنترلی
Trench / Padfoot Roller
نکاتی در مورد کار با غلتک
و....
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر - 40 اسلاید

خرید آنلاین