پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

پاورپوینت بررسی  بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

 

بناهای وابسته به بازار 
مقدمه
تعریف واژه بازار
بازار ایرانی
عناصر و فضاهای معماری
حجره (دکان)
سرا (کاروانسرا- خان)
تیمچه (تیم)
قیصریه (قیصرا)
خانبار (کالنبار)
فضاهای خدماتی و عمومی
عناصر و فضاهای بازار
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی
عناصر و فضاهای معماری
فضاهای خدماتی و عمومی
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی
راسته
رسته (راسته فرعی)
دالان
چهارسوق (چارسو)
جلوخان
میدان
شکلهای مختلف بازار
بازار خطی (طولی)
بازار چند محوری
بازار صلیبی
بازار متمرکز
بازار خطی (طولی)
بازارهای ارگانیک (غیر مستقیم)
بازارهای طراحی شده (مستقیم)
بازار چند محوری
عکس هوایی بازار تبریز
بازار لار
بازار صلیبی
میدان نقش جهان اصفهان میدان خان یزد
بازار متمرکز
نحوه نامگذاری بازارها
بازار بزرگ تهران- راسته صحافها بازار بزرگ تهران- راسته کفاشها
عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی
راسته
خصوصیات راسته بازار
رسته بازار تبریز
رسته (راسته فرعی)
دالان:
چهارسوق بازار قیصریه اصفهان
چهار سوق (چهار سو)
چهار سوق بازار گنجعلی خان کرمان نمای بیرونی گنبد چارسوق بازار گنجعلی خان
چهار سوق بازار لار
جلوخان مسجد امام تهران جلوخان بازار اصفهان
جلوخان
عناصر و فضاهای معماری بازار
حجره (دکان)
مشخصات حجره
حجره سنتی در بازار کاشان
سرا (خان- کاروانسرا)
سرای گلشن تبریز
سرای مشیر شیراز
تیمچه امین الدوله کاشان
تیمچه (تیم):
ورودی تیمچه امین الدوله کنج شمال غربی تیمچه امین الدله
قسمتی از طاق تیمچه امین الدوله
تیمچه قم
قیصریه بازار قزوین
قیصریه (قیصرا)
قیصریه اصفهان
خانبار بازار کرمان
خانبار (کالنبار)
شکل بازار در اقلیم های مختلف
بازار در کرانه جنوبی دریای خزر
بازار در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان
بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع فلات
بازار در دشتهای فلات
بازار در کرانه جنوبی دریای خزر
بازار رشت
راسته اصلی بازار رشت
بازار در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان:
بازار بوشهر بازار بوشهر
بازار عربها- جزیره کیش
بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع فلات
تیمچه مظفریه بازار تبریز
تیمچه امین الدوله بازار کاشان
بازار در دشتهای فلات
تیمچه امین الدوله بازار کاشان
منابع و ماخذ

 


دسته:

پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار -52 اسلاید

خرید آنلاین