پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی-22 اسلاید

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی-22 اسلاید

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی-22 اسلاید

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی

 

فهرست مطالب
روانگرایی خاکLiquefacti
معیار تعیین پتانسیل روانگرایی
علت وقوع روانگرایی
زلزله ۱۹۹۵ کوبه
روشهای کاهش خطرات روانگرایی
۱-اصلاح خاک محل
۲- مقاوم سازی سازه ای
نقشه روانگرایی ایران
پدیده های مشابه روانگرایی خاک
جریان روانگرایی flow liquefaction
روانی مجدد cyclic mobility

 


دسته:

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی-22 اسلاید

خرید آنلاین