پاورپوينت بررسی خلاقیت در معماری - 49 اسلاید

پاورپوينت بررسی خلاقیت در معماری - 49 اسلاید

پاورپوينت  بررسی  خلاقیت در معماری - 49 اسلاید

پاورپوينت  بررسی  خلاقیت در معماری - 49 اسلاید


فهرست مطالب
مقدمه
سرکشی
رهایی
اطلاعات زیاد
تجربه
خلاقیت در معماری
انگیزش درونی یا همان عشق به کار
رهایی از عادت ها و میل به تازگی
تکنیک های خلاقیت
نمایش ارزش
ایجاد ابهام
تنش
تغییر پذیری فرم و ساختار شکنی
استعاره های محسوس و نامحسوس
پارادوکس و متافیزیک


دسته:

پاورپوينت بررسی خلاقیت در معماری - 49 اسلاید

خرید آنلاین