پاورپوينت روش‌های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد - 34 اسلاید

پاورپوينت روش‌های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد - 34 اسلاید

پاورپوينت  روش‌های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد - 34 اسلاید

پاورپوينت  روش‌های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد - 34 اسلاید

 


فهرست :
 
مقدمه
اجرای مخلوط آسفالت سرد در محل
ریسه كردن مصالح
پخش قیر و اختلاط
پخش و كوبیدن مخلوط آسفالت سرد در محل
محدودیت‌های اجرای مخلوط‌ آسفالت سرد
آزمایش‌های کنترل کیفیت مخلوط آسفالت سرد
مخلوط‌ آسفالت سرد لكه‌گیری
انواع مخلوط‌ آسفالت سرد لكه‌گیری
مخلوط‌ آسفالت سرد لكه‌گیری با مصرف غیر فوری
مخلوط‌ آسفالت سرد لكه گیری با مصرف فوری
مخلوط‌ آسفالت سرد لكه‌گیری با استفاده از مصالح خرده آسفالتی
نگهداری مخلوط آسفالت سرد اجرا شده
خرابی‌های متداول مربوط به مخلوط آسفالت سرد

 


دسته:

پاورپوينت روش‌های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد - 34 اسلاید

خرید آنلاین