پاورپوينت بررسی ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی - 46اسلاید

پاورپوينت بررسی ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی - 46اسلاید

پاورپوينت  بررسی ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی - 46اسلاید

پاورپوينت  بررسی ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی - 46اسلاید


 
فهرست مطالب
مقدمه
تاثیر آب دریا بر بتن
دسته بندی خرابی بتن بر حسب موقعیت قرارگیری در آب
عوامل خرابی در سازه  های  بتنی دریایی
واکنش فیزیکی و شیمیایی
خوردگی
پیشگیری از خوردگی فولاد
پیشگیری از خوردگی  بتن
نفوذ کلرایدی
الگوریتم رفع خرابی و ترمیم
آماده سازی سطح تعمیر
مشخص کردن نوع خرابی بتن وفولاد
تخریب بتن آسیب دیده
 جدا کردن فولاد آسیب دیده
جایگذاری فولاد جدید و بتن ریزی
نگهداری و محافظت
روش های دیگر 
 


دسته:

پاورپوينت بررسی ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی - 46اسلاید

خرید آنلاین