پاورپوینت بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس- 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس- 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس- 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس- 40 اسلاید

داشتن يک ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سيستم های حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد. اما مناسب بودن اين ايستگاهها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد. از ديد مديران شهری که مسئوليت رسيدگی به اين موارد را بر عهده دارند يک ايستگاه مناسب، ايستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتياج داشته باشد.

فهرست مطالب
تاريخچه اتوبوسرانی در ايران
عوامل تاثيرگذار بر مجتمع هاي زيستي شهري و روستايي
عوامل تاثيرگذار بر مجتمع هاي زيستي شهري و روستايي
شناخت اقليم‌‌ها
بررسي مباحث اقليمي
شناخت اقليم ها
بررسی مباحث جغرافیایی
معيارهاي انساني
فرآيند رفتار انساني
رعايت ابعاد انسانی در طراحی اجزاء و تجهيزات شهری
مرحله تعيين و تبيين اهداف:
مرحله شناخت و تحليل
مطالعات ترافيك و حمل و نقل
انواع فضاهاي شهري وسلسله مراتب آن ها
ايستگاه‌های اتوبوس
طراحی
دسترسی آسان
تسهيلات و راحتی
اطلاعات
تحلیل یک نمونه ایستگاه براساس معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری


دسته:

پاورپوینت بررسی و تحلیل ایستگاه اتوبوس- 40 اسلاید

خرید آنلاین