پروژه اتوکد طراحی مدرسه رقص و موسیقی ، به همراه رندرهای تری دی

پروژه اتوکد طراحی مدرسه رقص و موسیقی ، به همراه رندرهای تری دی

 پروژه اتوکد طراحی مدرسه رقص و موسیقی ، به همراه رندرهای تری دی

این پروژه معماری طراحی نقشه مدرسه رقص و موسیقی است که نقشه های آن در محیط اتوکد ترسیم شده ، لیست نقشه های معماری نقشه مدرسه رقص و موسیقی در ادامه وجود دارد، همچنین رندرهای تری دی نقشه مدرسه رقص و موسیقی بسیار زیبا که طرح را تکمیل نموده است به پیوست نقشه های اتوکد پس از خرید قابل دانلود است ، در روبرو یکی از رندرهای این نقشه مدرسه رقص و موسیقی زیبا را مشاهده میفرمایید ، این پروژه معماری را با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید  
  
این فایل نقشه مدرسه رقص و موسیقی شامل: 
16 رندر تری دی از نما و حجم بیرونی بنا
سایت پلان
پلانهای مبلمان طبقات
برش و مقاطع 
نمای بنا


دسته:

پروژه اتوکد طراحی مدرسه رقص و موسیقی ، به همراه رندرهای تری دی

خرید آنلاین