پاورپوینت بررسی معماری موزه اتحاد دبی اثر موریاما و تشیما - 38 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه اتحاد دبی اثر موریاما و تشیما - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری موزه اتحاد دبی اثر موریاما و تشیما - 38 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری موزه اتحاد دبی اثر موریاما و تشیما - 38 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
مشخصات بنا
ورودی جذاب این عمارت
نمای تروارتن این موزه
فضای اطراف
بازتاب نور
منحنی‌های سهمی‌شکل و مواج
کانسبتهای حجمی
پلانهای موزه
برشهای موزه
تصاویر موزه
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری موزه اتحاد دبی اثر موریاما و تشیما - 38 اسلاید

خرید آنلاین