پاورپوینت بررسی انواع روش های حفر تونل - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع روش های حفر تونل - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع روش های حفر تونل - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع روش های حفر تونل - 33 اسلاید

فهرست
 
انواع روش های حفر تونل
(BLASTING) حفر تونل به روش سنتی یا آتشباری
(TBMحفر تونل به کمک ماشینهای تمام مقطع(
(ROAD HEADER) حفر تونل به کمک ماشینهای بازویی
)SHIELD TUNNELING) حفر تونل به کمک سپر
(CUT and COVER) حفر تونل به کمک کند وپوش
حفرتونل به روش سنتی (آتشباری (
حفرتونل به روش موازی
حفرتونل به روش غیرموازی -زاویه ای
مزایا و معایب برش موازی وزاویه ای درحفرتونل
حفر تونل به کمک ماشین های تمام مقطع (TBM)
ماشین های حفرتونل
الف) دستگاه های حفر تمام مقطع باز (Open TBM)
ب) دستگاه های حفر تمام مقطع تک سپری (Single Shield TBM)
ج) دستگاه های حفر تمام مقطع سپر تلسکوپی (Double Shield TBM)
حفرتونل به کمک سپرها
شرایط استفاده ازسیستم سپر
انواع سپر
شیوه حفاری به وسیله ماشین بازویی
-حفاری به روش پودرکردن
– حفاری به روش تراشه کردن
مزایاومعایب دستگاه های بازویی
احداث تونل به روش کند و پوش
روش های اجرا
.


دسته:

پاورپوینت بررسی انواع روش های حفر تونل - 33 اسلاید

خرید آنلاین