پاورپوینت هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی - 33 اسلاید

پاورپوینت هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی - 33 اسلاید

پاورپوینت هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی - 33 اسلاید

پاورپوینت هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی - 33 اسلاید


فهرست مطالب
 
مقدمه
روش تولید هبلکس (HEBELEX)
مشخصات فنی بتن سبک اتوکلاوی - هبلکس
وزن مخصوص
مقاومت فشاری
 اجرا و نصب
 مقاومت حرارتی
ابعاد
مزایای فنی بلوک های بتن سبک هبلکس (HEBELEX)
دستور العمل اجرایی
کادر اجرایی
  ملات مورد نیازی
جذب آب
اندود گچ و خاک


دسته:

پاورپوینت هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی - 33 اسلاید

خرید آنلاین