پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

پاورپوینت اندومتريوز

آندومتريوز بصورت حضور بافت اندومتر ( غدد استروما) در خارج از رحم تعريف مي شود.
شايع ترين نقاط لانه گزيني اندومتريوز : احشاي لگني ، صفاق
آندومتريوز از تعداد كمي  ضايعه كوچك بروي اعضاي سالم لگن ناكسيتهاي بزرگ اندومتريوتيك تخمدان كه آناتومي لوله هاي رحم و تخمدان را به هم مي زنند و نيز تا چسبندگيهاي وسيع روده ، مثانه ، و رحم متفاوت  است . و در ايالات متحده 7 درصد زناني كه در سنين باروري هستند رخ مي دهد.
اغلب با درد لگن و ناباروري همراه است.
ايتولوژي : اندومتريوز نوعي بيماري وابسته به استروژن است .
1. كاشته شدن نابجاي بافت اندومتريوز  : به علت پس زدن خون قاعدگي از لوله هاي رحم در طي خونريزي قاعذگي ناشي مي شود.
در90-70 درصد  زنان رخ مي دهد در زنان مبتلا به اندومتريوز نسبت به زناني كه به اين بيماري مبتلا نيستند شايع تر باشد. ( حضور سلولهاي آندومتريوز در مايع دياليز كه صفاقي زناني كه در مرحله قاعدگي هستند ديده شده)
اندومتريوز اغلب در قسمتهاي ( Dependent)  لگن  ( تخمدان ها ، كول دو ساك  قدامي و خلفي ، رباطهاي رحمي – خارجي قسمت خلفي رحم و بخش خلفي رباطهاي پهن )
50 درصد  ميمونها  بعد از جابجايي سرويكس از طريق جراحي به منظور برقراري قاعدگي داخل شكمي يافت مي شود.

افزايش دادن قاعدگي رتروگراد از طريق مسدود كردن مجراي خروجي مايع قاعدگي از رحم با ميزان بالايي از بروز اندومتريوز در زنان و بابونها همراه است .
زناني كه فواصل كوتاهتري بين قاعدگي ها دارند و طول مدت خونريزي قاعدگي آنها بيشتر  است با احتمال بيشتري دچار رتروگراد مي شوند و در معرض خطر بيشتري براي پيدايش  اندومتريوز قرار دارند .  
خارج از لگن اگر چه نادر است ( 2-1 درصد)  ممكن است ناشي از انتشار سلولهاي اندرمتر از راه عروق خوني يا لنفي نقاط دستگاه تناسلي ( ولو، واژن سرويكس )  و خارج از دستگاه تناسلي
نقاط خارج از دستگاه تناسلي عبارتند از  :  روده ( آپانديس ، ركتوم ، كولون سيگموتيد ، روده ي باريك  ، كيسه هاي فتق ) ريه و حفره ي پلور ، پوست ( اسكاراپيزيوترمي با ساير اسكارهاي جراحي ، ناحيه اينگوئنال ، اندامها ، ناف )
گره هاي لنفاوي ، اعصاب و مغز


دسته:

پاورپوینت اندومتريوز - 33 اسلاید

خرید آنلاین