پاورپوینت آسیب شناسی بناهای قدیمی - 47 اسلاید

پاورپوینت آسیب شناسی بناهای قدیمی - 47 اسلاید

پاورپوینت آسیب شناسی بناهای قدیمی - 47 اسلاید

پاورپوینت آسیب شناسی بناهای قدیمی - 47 اسلاید

 

فهرست مطالب

    مبانی آسیب شناسی
    رطوبت
    عوامل رطوبت نزولی
    ویژگیهای آبهای سطحی
    ویژگیهای آبهای زیرزمینی
    جلوگیری از رطوبت
    عوارض ناشی از رطوبت
    تأثیرات رطوبت بر بنا
    پیشگیری رطوبت بالا رونده
    زهکشی
    روش اجرای زهکشی
    عمل بلوکاژ
    علت نفوذ رطوبت به کف خواب پشت بام
    آسیب‌های سازه‌ای
    آسیب‌های پی
    آسیب‌های دیوارها و عناصر باربر عمودی
    آسیب‌های عناصر افقی و سقف‌ها
    عوامل انسانی
    انواع ترک‌ها
    محل ایجاد ترک در بنا
    رابطه ترک با طول نشست پی
    ویژگی ترک ها
    دوخت و دوز ترک ها
    شیوه برخورد با ترک ها
    انواع ترک از لحاظ عمق پیشروی
    حفاظت
    روشهای مهار نیروهای رانشی و فشاری در طاق ها
 


دسته:

پاورپوینت آسیب شناسی بناهای قدیمی - 47 اسلاید

خرید آنلاین