پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

فهرست مطالب
پروژه تعمير و نگهداري
فصل بندي پروه
فصل اول
فصل دوم
شناسايي اثر
توضيحاتي مختصر در مورد خانه پيشه وران
عکس هاي هوايي جديد و قديم
سايت پلان
دسترسي با بناهاي با ارزش
پلان همكف
نماي شمالي ( همراه با عکس )
نماي شرقي ( همراه با عکس )
نماي غربي ( همراه با عکس )
پلان شيب بندي
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
جزييات تير ريزي سقف
بررسي تقارن و تعادل در نماها
بررسي تقارن و تعادل در پلان ها
سلسله مراتب در پلان همکف
بررسي جزء و کل در پلان ها
بررسي عناصرتکراري و مجرد در نماها
بررسي عناصرتکراري و مجرد در پلانها
فصل پنجم
آسيب شناسي
تاريخچه خراسان
موقعيت جغرافيايي
جغرافياي طبيعي خراسان پستي و بلنديها
آب و هوا
تقسيمات كشوري
استان خراسان رضوي در يك نگاه
شهرستان مشهد
موقعيت فعلي بنا
شماره پلاک ثبتي بنا
تاريخچه و وجه تسميه
سوابق پزوهشي بنا
نوع و توضيحات مالکيت اثر
اقدامات انجام شده در مورد حريم بنا با ذکر مشخصات
ويزگي بنا
مشخصات بنا
نوع چهره پردازي و خصوصيات بارز بنا
توضيح دخل و تصرفات انجام شده مشهور تا کنون
توضيح تعميرات گذشته
شرح وضعيت مذبور و خطر پذيري اثر
توضيحات ضروري و اقتصادي بنا


دسته:

پاورپوینت مرمت و احیاء خانه پیشه وران - 87 اسلاید

خرید آنلاین