پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی ، ارگونومی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی ، ارگونومی - 37 اسلاید

پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی ، ارگونومی - 37 اسلاید

فهرست مطالب
ارگونومی(تنظیم شرایط محیطی)
انسان و معماری
انسان به عنوان یکی از عوامل دخیل در معماری
تاثیر ابعاد و اندازه و هندسه بدن انسان در معماری
دانشی  با نام ارگونومی
ارگونومی در انتهای جنگ جهانی دوم
مبحث اندازه گیری بدن انسان
ارگونومیست ها
اهداف شناخت ارگونومیک
کاربرد و استفاده یکسان، استفاده انعطاف پذیر
برج ترنینگ تورسو
ساختار برج
گرگ لین


دسته:

پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی ، ارگونومی - 37 اسلاید

خرید آنلاین