پاورپوینت تحلیل بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه - 38 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه - 38 اسلاید

 پاورپوینت تحلیل بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه - 38 اسلاید

 پاورپوینت تحلیل بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه - 38 اسلاید شامل 28 اسلاید فارسی مابقی به زبان انگلیسی

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعاریف
بررسی دیاگرام مکان
بررسی ابعاد فضا
انواع کاربری های فعالیت های شبانه
بررسی مزایا و معایب فعالیت های شبانه
راهبردهاي كليدي
راهكارهايي براي تشويق فعاليتهاي شبانه امن
ملزومات فعالیت های اقتصادی شبانه موفق
بررسی نمونه موردی:شهر ملبورن


بخشی از مطلب
از قرن نوزدهم به بعد و در پي نظم ناشي از انقلاب صنعتي و توسعه بعدي آن يك سازمان يافتگي اجتماعي بر گرد زمان كارشكل گرفت . و كم كم تمام رفتارهاي اجتماعي را تحت تاثير قرار داد و تا امروز ادامه يافته است .        در شهرهاي امروز بخش اصلي خدمات اوقات فراغت و فعاليتهاي اجتماعي فرهنگي بر اساس نظم زماني ترسيم شده بر پايه ساعت كاري انجام مي گيرد. زيرا اكثريت مردم حقوق بگيرند و بنابراين ، ناچار به طبعيت از زمانها ي حاشيه اي كار مثل غروب ها ، آخر هفته و تعطيلات رسمي هستند . (فكوهي ناصر 1383 ) .
 اين زمان بندي رفتاري ، اختلال هاي كاركردي اجتماعي زيادي ايجاد كردند كه در زمينه هايي چون تحرك شهري ( راه بندان ها ) سرگرمي ها ( انباشت و ازدحام در برخي زمان ها ، دوره ها ، آخر هفته ها وهزينه ها ي ناشي از آنها ) و به طور كلي در زندگي روزمره ( افزايش زمان انتظار در صف هاي مختلف ) ديده ميشوند . اين امر سبب پديد آمدن احساس گسترده اي مي شود كه مردم امروز دارند : احساس كمبود وقت ، و همچنين انگيزه بزرگي را براي مديريت بر ساختارهاي زماني بوجود مي آورد . اين امر اهميت زمان غروب وشب را بعنوان زماني براي فراغت و فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي نشان مي دهد . در خلال توجه به اين زمان براي گذران اوقات فراغت و ساير فعاليتهاي غير از كار ، مفاهيم شهر 24 ساعته و اقتصاد شبانه شكل گرفت .
تعاریف و مفاهیم
عبارت شهر 24 ساعته – شهري كه هرگز خواب ندارد - اولين بار در دهه 1920 براي شهر نيويورك بكار رفت. اين واژه تصويري ذهني از مكاني فريبنده و پر جنب و جوش را كه همواره اتفاقي در خيابانهايش در حال وقوع است ( بويژه در زمان شب كه امكان تهييج و خطر زيادتر است ) مجسم مي كرد . در انگلستان اين اصطلاح براي اولين بار در سال 1993 درموضوع كنفرانس بسوي شهر 24 ساعته مطرح شد كه در منچستر برگزار گرديد و نگاه موشكافانه اي به راهبردهاي احياء و منظم كردن مراكز شهري در زمان شب و شناخت ناسازگاريهاي ذاتي بين آنها داشت .
اگر چه در نگاه اول واژه شهر 24 ساعته وجود تمام خدمات و فعاليتهاي شهري د رتمام ساعات شبانه روز را تداعي مي نمايد ،اما اين اصطلاح در واقع در اثر رشد صنعت سرگرميهاي آخر شب كه باعث بروز مشكلات زيادي در بسياري از شهرهاي اروپايي( و بويژه انگلستان ) شد و فشار زيادي بر قلمرو عمومي و خدمات شهري ( مانند حمل و نقل عمومي و مراقبتهاي امنيتي ) واردآورد ، شكل گرفت. در واقع اين عبارت با فعاليتهاي اقتصادي شبانه ارتباط مستقيم دارد و شعار جذابي براي رونق هر چه بيشتر اينگونه فعاليتها است و هدف يك شهر را براي معرفي خود به عنوان يك مكان قابل زندگي از طريق گسترش تفريح وسرگرمي ، خريد و ساير فعاليتهاي اوقات فراغت در ساعات بيشتري از شبانه روز بيان مي دارد .


دسته:

پاورپوینت تحلیل بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه - 38 اسلاید

خرید آنلاین