پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

فهرست مطالب
فام شامل رنگ های اصلی و ثانویه یا همان  مکمل ها
درخشندگی
اثرات روانی رنگ :
ارگونومی نور 
مقدمه
مهد کودک در اتریش 
حس روانشناسی کودکان 
سقف اوریب برای دریافت نور طبیعی
شیشه های پانوراما 
تادائو آندو
رنگ سفید ورنیش برای مسر حرکت بچه ها 
سکو های بلند برای اینکه بچه ها روی آن بایستند
پنجره های پانوراما برای نور و منظره
امتداد خطوط وارنش سفید 
دید از پنجره به تنه درختان برای گرفتن حس قدرت
پل های چوبی غیر واقعی برای حس بودن در طبیعت
تأثیرات روانی نورطبیعی 
راه رو جدا کننده اتاق ها
لویی کان
وجود اتاق با سقف کوتاه در اتاق بزرگتر 
مثلث مازلو در مهد کودک فوق 
مهدکودکی کنار دانشکده هنر در استوکهولم 
رنگ زرد 
لوکوربوزیه:
سبز
چون از زرد و ابی ساخنه شده پس 
صورتی
معمار میگوید 
پیش دبستان 
چپ مجموعه
 کلاس ها زاویه دار 
نارنجی
نور مصنوعی 
نارنجی


دسته:

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک - 73 اسلاید

خرید آنلاین