پاورپوینت بررسی بخش بستری بیمارستان - 57 اسلاید

پاورپوینت بررسی بخش بستری بیمارستان - 57 اسلاید

پاورپوینت بررسی بخش بستری بیمارستان - 57 اسلاید

پاورپوینت بررسی بخش بستری بیمارستان - 57 اسلاید

فهرست مطالب:
تعریف
نحوه پذیرش بیماران در بخش بستری
موقعیت بخش بستری در بیمارستان
انواع بخش های بستری
فرم های مختلف بخش بستری
انواع بخش بستری از نظر فرم پلان
فضاهای فیزیکی بخش بستری
ملاحظات مهم طراحی

 


دسته:

پاورپوینت بررسی بخش بستری بیمارستان - 57 اسلاید

خرید آنلاین