پاورپوینت بررسي در امدی بر شهرشناسی ، شناخت شهر مشهد - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي در امدی بر شهرشناسی ، شناخت شهر مشهد - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي در امدی بر شهرشناسی ، شناخت شهر مشهد  - 70 اسلاید

فهرست مطالب
شناخت
تجزیه و تحلیل
معرفی شهر مشهد
مقدمه
چشم انداز توسعة پایدار مشهد مقدس
پیدایش شهر مشهد
مطالعات جغرافیایی و طبیعی و اقلیمی
روند توسعه تاریخی شهر مشهد
خصوصیات محیط طبیعی و جغرافیایی در حوزه مداخله مستقیم
بررسی خصوصیات و شکل عمومی زمین
ژئومورفولوژی
زمین شناسی
تکتونیک و لرزه خیزی
خاک شناسی
پوشش گیاهی
تراکم پوشش گیاهی
ویژگی اقلیمی
تابش
رطوبت هوا در مشهد:
تبخیر
باد
دما
بارندگی
منابع آب
منابع آب سطحی
منابع آب زیرزمینی
بررسی نحوة استقرار جمعیت و چگونگی توزیع فضایی آن
نسبت جنسی جمعیت در کلانشهر مشهد
ترکیب سنی جمعیت در کلانشهر مشهد
قشرها و گروه¬بندی فرهنگی ـ اجتماعی
رفتارها و سنت¬های جمعی
زیارت و گردشگری
جایگاه اقتصادی مشهد مقدس در بخش کلان
جمعیت شاغل و بیکار به تفکیک زن و مرد
حوزه های مختلف اقتصادی
ویژگی های اقتصادی کلانشهر مشهد
بخش صنعت
بخش کشاورزی
بخش خدمات
گونه شناسی بافت شهری
دانه بندی
مالکیت
کیفیت ماندگاری بافتهای شهری
توسعه بی رویه و نابرابری اجتماعی- اقتصادی و فضایی- کالبدی
جهت گیری معابر با توجه به باد و تابش
منابع:


دسته:

پاورپوینت بررسي در امدی بر شهرشناسی ، شناخت شهر مشهد - 70 اسلاید

خرید آنلاین