پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)، - 48 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)، - 48 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)،  - 48 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)،  - 48 اسلاید

    چلیپا
    چارسو
    مهرآبه
    تدفین مردگان به جهت نیمروزی برای احترام به قداست مهر
    اولین مساجد یا با سبک غیر ایرانی به صورت شبستانی ساخته شد.
    چهارطاق، چهارایوان، چهارصفه، چهارباغ، چهاردیواری
    چهارایوان و چهارصفه
    پردیس= پارادایس= فردوس
    ملیله کاری جلد یک کتاب قرن دهم هجری
    باغ پاسارگاد
    چهارباغ
    چهارسوی بازار
    کاروانسرای چهار ایوانه
    مدرسه علوم دینیه چهارایوانه
    ماندالای شهرسازی در ایران و روم
    عکس
    آیات نور از سوره نور
    محراب
    مهرآب
    عکس
    مهرآب در معماری ایرانی
    اختتام به نقطه مقدس
 


دسته:

پاورپوینت با موضوع مهرآب (راز و رمز معماری ایرانی)، - 48 اسلاید

خرید آنلاین