پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

 پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

 پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

فهرست:
 
ورودی
 
پیش فضای جلوخان
 
ورودی و سر در
 
تظاهر قوی در بیرون
 
عظمت
 
مسجد سید اصفهان
 
تقارن
 
مناره
 
منار خشتی مسجد جامع فهرج در یزد
 
مناره مسجد تاریخانه که در سال 420 هجری به مجموعه اضافه شد
 
مناره ایاز در کنار مقبره ارسلان جاذب 
 
منارهای مسجد امام خمینی (مسجد شاه اصفهان)
 
هر گلدسته یا ماذنه شامل قسمتهای زیر است
 
منار ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند
 
نقش مناره به علت های زیر دارای اهمیت است
 
نقش نمادین
 
بلندی ارتفاع
 
تاکید
 
نقش سازه ای
 
تزئینات
 
4-هشتی ورودی
 
5 – دهلیز و دالان
 
عملکرد های دهلیز و دالان به شرح زیر است
 
پلان مسجد امام اصفهان
 
پلان مسجد شیخ لطف الله
 
عملکرد واسطه ای
 
تقلیل نور و هدایت
 
پویایی حرکت
 
انطباق پلان بر محور قبله
 
یکمرتبگی
 
عناصر مشترک در مساجد
 
حیاط مساجد ( صحن )
 
صحن مسجد عتیق شیراز
 
صحن مسجد گوهرشاد
 
الگوهای اولیه صحن مسجد
 
سه عامل نفوذ جهان بینی اسلام
 
نفوذ جهان بینی اسلام
 
الگوهای مسجد مدینه
 
سیر تحول در صحن مساجد
 
صحن مرکزی
 
صحن مرکزی گسترده
 
3-تطابق فرم با عملکرد
 
5-ارتباط صحن با باغ های اسلامی
 
گنبد
 
ایوان
 
شبستان
 
محراب
 
کتیبه ها
 
نورگیرها
 
ازاره ها
 
 مقرنس


دسته:

پاورپوینت معماری فضاهای مسجد - 59 اسلاید

خرید آنلاین