پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

 پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

 

مهندسي پي:
خصوصيات پي:
خاكها
منشا خاكها:
مضامين مورد خطاب مهندسي ژئو تكنيك:
اب در خاك:
ملاحظات ويژه در پي سازي:
انواع گسيختگي :
مقابله با نيرو هاي كششي:
دليل بكارگيري پي گسترده با شمع:
پي هاي عميق(شمعها):    
شمع
دلايل كاربرد شمع:
ارماتور هاي بيرون امده از شمع جهت گير دار كردن پي:
توانايي دستگاه حفاري:
نحوه اجرا شمع درجا(حفاري):
جايگذاري قفسه فولادي:
لوله هاي فولادي براي بتن ريزي:
پي نيمه عميق :
بتن ريزي بوسيله لوله فولادي:
مزاياي شمع هاي حفاري :
بتن مگر
پي هاي گسترده:
مراحل گام به گام طراحي سازه اي پي ها :
كاربرد پي هاي گسترده :
عدم استفاده از ارماتور هاي برشي
پي گسترده
بتن ريزي
لوله انتقال بتن
ويبره
نقش زه كشها:
اتصال ستون بتني به پي:
علل نشست غير يكنواخت:
راه هاي مقابله با نشست پذيري :
شمع ها و زهكش:
اجراي ديوار برشي درهسته مركزي:
عمق پي در مركز 1.5mوگوشه 1m
ميكسر
ديوارهاي حايل صلب:
سيستمهاي نگه دار داخلي
دور تا دور فونداسيون ديوار حائل

 


دسته:

پاورپوینت مهندسی پی - 42 اسلاید

خرید آنلاین