پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

 پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

 پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

 

فهرست مطالب

تعريف معماری

هدف نهايي معماری، آفرينش فضا

چه فضايي ؟

معماري ايده آل و ارزشمند

نتيجه گيری


فرهنگ و معماری

تعريف فرهنگ

فرهنگ ايران

رابطه فرهنگ و معماري و تأثير آنها بر يکديگر

عامل تعيين کننده غير مادی

عامل اصلی شکل دهنده بنا و خانه به طور خاص

عوامل فرهنگی – اجتماعی

تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی

ويژگی ها ی فرمی و فضايی معماری ايران

خصوصيات و ويژگی های فرهنگ

رابطه فرهنگ و معماری ايران

نقش مفهوم ها و انديشه های فرهنگی بر معماری ايرانی

: نقش آرمان آفرينش يا بهشت (آرمان فرهنگی) بر معماری ايرانی

نقش مفهوم های فرهنگی بر مفهوم های معماری

نقش روح و روان فرهنگ (فرد و جامعه) بر معماری ايرانی

نمونه های مشابه

معبد آّب در آمواجي شيما ژاپن اثر تادو آندو

موزه آشرام گاندي در احمد آباد هند اثر چارلزکوره

کتابخانه اسکندريه در شهر اسکندريه مصر

موزه هنر هاي معاصر تهران اثر کامران ديبا

طرح فرهنگستان ايران اثر سيد هادی ميرميران

طرح کتابخانه ملي ايران اثر سيد هادي ميرميران

مرکز فرهنگي دزفول اثر فرهاد احمدي

تئوری و معماری-نظريه در معماری

سلسله مراتب

تئوری (نظريه)

چند ديدگاه درباره رابطه نظر و عمل

 (Especulative)1. تئوری های در حوزه انديشه

(Experimental)2.  تئوری های قابل تجربه 

معرفی چند نظريه در معماری

نظريه رياضی-مکانيکی

سه اصل در نظريه رياضی-مکانيکی :

نظريه نمايشی (دراماتيک)

نظريه روانشناسی و علوم رفتاری  (کتاب آفرينش نظريه معماری اثر جان لنگ

نظريه نمايشی (دراماتيک

نظريه رمز جاودانگی 

 


دسته:

پاورپوینت، بررسی مبانی نظری معماری -تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعی - 41 اسلاید

خرید آنلاین