پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
اسکیس اولیه
معماری بنا
پلان موقعیت
ساختمان اولیه کوپر یونیون 
تاریخچه بنا
رویکرد تام مین در طراحی ساختمان کوپر یونیون 
ساختمان قدیمی فاقد فضای مرکزی
فضاهای بنا
فضاهای داخلی 
مهمترین اتفاق فضاها
پتانسیل پر از هیجان و حتی اضطراب بنا
زیبایی شناسانه راه پله ها
نماهای بیرونی
هدف موسسه 
هسته عمودی در قلب ساختمان 
فیزیک ساختمان
رعایت اصول معماری پایدار 
امکانات کالبدی
مشخصات کامل بنا
سایت مساحت
برنامه آموزشی
جان هیداک 
توسعه معماری هدفمند 
نتیجه گیری
دیاگرام
شکل گیری ایده
پلان های کامل معماری طبقات مدرسه کوپر 
نماها و مقاطع مدرسه کوپر 
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک - 64 اسلاید

خرید آنلاین