پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان ، پل الله وردی خان در شهر اصفهان - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان ، پل الله وردی خان در شهر اصفهان - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان ، پل الله وردی خان در شهر اصفهان - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان ، پل الله وردی خان در شهر اصفهان

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه
تاریخ بنای این پل
مشخصات کلی بنای پل
نقاش قدیمی از پل
معماری پل
وجه تسميه
بنا از دید جهانگردان
اتصال چهار باغ به پل الله ورديخان
تاريخچه ابنيه تاريخى اصفهان
ايوانچه‏ها و غرفه‏هاى زيبا
ثبت تاريخى
ميرزا علينقى كمره‏اى متخلص به نقى
موقعیت بنا
مصالح بکار رفته در بنا
وضع کنونی پل از لحاظ سازه ای
پل بر بستر صخره ‏اى رودخانه
 مترو و تاثیر آن بر سی و سه پل
مرمت بنا
توضیحات تصویری
پلان سی و سه پل
نما و پلان بام سی و سه پل
مقطع عرضی و نمای پل


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری سی و سه پل اصفهان ، پل الله وردی خان در شهر اصفهان - 80 اسلاید

خرید آنلاین