پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید


فهرست مطالب
مقدمه
توصیف جلال آل احمد
ایده
سولومون رابرت گوگنهایم
آخرین یادگار رایت
تحلیل معماری
آتریوم مرکزی
تغییرات
تصاویرموزه گوگنهایم نیویورک.
فرانک لوید رایت
طراحی گوگنهایم
اصول پلاستیسیته و استمرار
فضای خدماتی
پلان موزه گوگنهایم نیویورک
خصوصیات منفی
تصویر سه بعدی برش خرده
برش
فرانک لوید رایت


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری موزه گوگنهایم نیویورک فرانک لوید رایت - 72 اسلاید

خرید آنلاین