پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

 

تاریخچه ی تحول استادیوم ها در جهان
خاستگاه واژه
مشهورترین استادیوم های یونانی و رمی
طراحی استادیوم
یک نوآوری مدرن در طراحی استادیوم ها
استادیوم های مدرن و ویژگی های طراحی آنها
ویژگی هایی که باید در طراحی استادیوم های معاصر مد نظر قرار گیرد :
ویژگی دیگر:
*توجه به اکسپرسیونیزم سازه ای
بررسی نیازهای اساسی درطراحی استادیوم های ورزشی
رویکرد طراحی استادیوم های ورزشی
ورزشگاه های سقف دار و دینامیک
نمونه های دیگر استفاده از سقف طره ای
ابعاد مختلف طراحی ورزشی
بزرگترین استادیوم فوتبال دنیا
بزرگترین و مجهزترین استادیوم های ورزشی دنیا
بزرگترین ورزشگاه حال حاضر دنیا

 


دسته:

پاورپوینت طراحی و معماری استادیوم های ورزشی - 43 اسلاید

خرید آنلاین