پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

برنامه فیزیکی بیمارستان 
تدارکات
بخش post ccu 
سردخانه 130 مترمربع 
رخشويخانه 
بخش CCU: 
بخش زنان و بخش مردان : 
بازتوانی
كلينيك 
رادیولوژی 
اورژانس 
اتاق عمل 
مهدكودك 


دسته:

پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان - 25 اسلاید

خرید آنلاین