پاورپوینت بررسی نور در معماری - 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی نور در معماری - 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی نور در معماری  - 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی نور در معماری  - 39 اسلاید

نور در معماری ، پاورپوینت
 
نور در دوره های مختلف معماری و سبک های گوناگون معماری، با هدفی خاص و تعریف شده به کار گرفته می شد. روندی که معماری معاصر طی می کند کم کم به سمتی پیش می رود که نور جایگاه حسی و معنوی اش را از دست می دهد. این وظیفه بر عهده معمار است که از نور و سایه، روشنایی و تاریکی، روزنه های جداره بنا و... به گونه ای استفاده کند که مانع انجام دادن فعالیتهای روزانه نشود، بعلاوه احساس مطلوبی را در شخص ناظر القا کند.
 
 
 
فهرست
مقدمه
نور و انسان
نور و طبیعت
نور و معماری
تعریف محور در معماری مدرن 
شبکه 
نور در معماری ایران
نور در معماری غرب
نتیجه گیری
 


دسته:

پاورپوینت بررسی نور در معماری - 39 اسلاید

خرید آنلاین