پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری

 
بخشی از مطلب
    بدون وجود نور نمی توان مکان را در پهنه ی ادراک به تصور در آورد و به موقعیت ارتباطات فضایی بینابین نائل گشت . 
    باید پذیرفت که نور بدون تاریکی  متولد نمی شودو مناظره بین  تاریکی و روشنی باعث تکامل یگانگی مکان و شکل گیری کمیت فضایی می گردد  جایی که روشن است احجام به وضوح دیده می شوند در مقابل تاریکی سایه محیط را از یکنواختی در آورده و با خلق تصویری مکمل با آنچه که در  روشنایی بر پرده ذهن انسان نقش بسته تضادی در فضا می آفریند. زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گر نه در تاریکی زیبایی مفهومی ندارد زیبایی حقیقی با نور معرفت درک میشود و زیبایی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینایی است درک می شود .
 
  پدیده های طبیعی ناشی از نور :
    سراب:
     یکی از پدیده هایی است که به دلیل شکست نور اتفاق می افتد در روز های گرم پرتو های خورشید به سطح زمین میرسد و آن را گرم می کند لایه ی هوای نزدیک به سطح زمین نسبت به لایه بالاتر گرمتر و در نتیجه رقیق تر می شود با عبور پرتو نور از محیط غلیظ به رقیق شکست                                                                                               نور رخ  می دهد و نور نمی تواند به لایه                                                  باز گردد در نتیجه بازتابش کلی روی میدهد و                                                   لایه هوا مانندآینه عمل کرده آسمان را درو خود                                                        منعکس میکند و آن را به شکل برکه آبی نشان                                                            می دهد . 
 
  
  دانشمندان با استفاده از پدیده سراب متوجه شدند که امکان نامرئی کردن اشیاء وجود دارد آبی را که در سطح جاده می بینیم در واقع بازتاب آسمان است و جاده را نامرئی میکند.
    با استفاده از پدیده بازتابش کلی آینه هایی                                                                                      با توان بازتابش بالا و بدون جذب ساخته                                                                                                  اند که در ساختمان دستگاه های نوری                                                                              مختلف از جمله لیزر ها کاربرد دارد همچنین                                                                           اساس باز تابش نور و فیبر های نوری بر                                                                            بازتابش کلی استوار است 
 
     پدیده ی گلخانه ای:
    زمین مقداری از انرژی خورشید را جذب میکند وباقی آن را باز میتاباند درطی این فرایند طول موج نور تغییر پیدا میکند بعضی از گازهای موجود در جو این تابش خروجی را جذب میکند این تابش عمدتا در محدوده ی فروسرخ است مولکول گازهای گلخانه ای بسیار بیشتر از سایر گازها نور فروسرخ را جذب میکند این جذب انرژی سبب جنبش مولکول ها و افزایش انرژی آن میشود وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ میدهد مانند این است که                                                               زمین را با یک پتو بپوشانیم دمای زمین افزایش                                                             می یابد این پدیده اثر گلخانه ای نامیده میشود 
 
    این پدیده در گلخانه ها استفاده میشود به طوری که دمای مناسب برای گلخانه توسط انرژی حاصل از تابش خورشید فراهم میشود ودر صورت کافی نبودن انرژی دما به وسیله ی حرارت تکمیلی تامین میشود.
  
 
     گیاهان برای تهیه ی غذا به نور وروشنایی احتیاج دارند نور ممکن است از                             اشعه ی مستقیم خورشید یا اینکه به طور غیر مستقیم بتابد شدت نور غیر مستقیم ممکن است کم یا زیاد باشد
 
 
 
      تقسیم بندی گیاهان از نظر تمایل نسبت به نور :
آفتاب خواه
 سایه خواه
گیاهانی که به حد متوسطی از شدت نور نیازمندند. 
 
     گل آفتاب گردان:
    گیاهی است یکساله با ساقه های قوی و محکم که بلندی آن به 2_5مترنیز میرسد برگ های آن پهن و نوک تیز ودندانه دار ویا بی دندانه وپوشیده از کرک است گل های آن به شکل طبق دایره ای شکل به قطر 40_50 سانتیمتر که دور آن را زبانه های زرد فراگرفته است .پهن برگهایی که در معرض نور است همراه با خورشید تغییر جهت داده وهمواره به حالت تقریبا عمود در برابر اشعه ی آفتاب قرار میگیرد برگ های پهن آن مانند سفره ای نور خورشید را جذب کرده تا تامین کننده ی انرژی لازم برای                                                                  غذاسازی گیاه باشد وجهت گیری                                                                             برگ های آن به سمت نور برای                                                                                    جذب حداکثر نور در طول یک روز                                                                     میباشد.
 
     از این ویژگی آفتاب گردان در دستگاهی به نام آفتاب گردان استفاده شده است  نحوه ی کار دستگاه به این صورت میباشد که با تابش خورشید افتاب گردان موقعیت خود را با زاویه تابش آن تنظیم کرده وآفتاب را به محل تنظیم شده میتاباند با تغییر زاویه ی خورشید افتاب گردان به صورت خود کار موقعیت جدید را تشخیص داده وخود را مجددا با زاویه ی تابش خورشید تنظیم میکند.
 
    برج داوینچی در دبی همراه با مسیر تابش خورشید قابل حرکت به دور خود است همچنین هر 59 طبقه آن به صورت مجزا قابل چرخشند بدین ترتیب چشم اندازهای متفاوت همراه با تامین انرژی برای کل ساختمان فراهم شده است. 
 
کاکتوس:گیاهی است دارای ساقه ای که سبزوگوشت دار است و ساقه هایش نقش برگ را ایفا می کنند.کوچکی سطح برگ ها بزرگ وگوشتی بودن ساقه که باعث میشود به راحتی آب را در خود ذخیره کنند.شکوفه های کاکتوس بسیار نسبت به نور حساسند.
     کاکتوس ها برگ ندارند در نتیجه عمل غذاسازی و تعرق را توسط ساقه های بند بند و گوشتی خود که دارای سبزینه است انجام میدهند.
     خارها عمل حفاظت از کاکتوس رادر برابر عوامل محیطی مثل جوندگان و همچنین تابش سریع نور خورشید وتعرق شدید وهدایت رطوبت به ریشه ها وآوندها را عهده دارند.     
 
    برج کاکتوس در روتردام هلند از فرم یک کاکتوس الهام گرفته واز طبقه طبقه بودن آن در طراحی بالکن استفاده نموده است این بالکن ها از نور خوبی برخوردارند.
.      
 
 برج کاکتوس در قطر : برروی پنجره های این ساختمان پنل های سایه بان ویژه ای تعبیه شده که میتواند متناسب با دمای ساختمان باعث ورود گرما به داخل فضا شود ویا از ورود آن به داخل ساختمان جلوگیری نماید این سایبان ها با توجه به شرایط دمایی داخل ساختمان باز وبسته میشوند اهمیت این سیستم گرمایی تعبیه شده در این است که سرمای شب هنگام را با گرمای زیاد حاصل از نور خورشید در روز جبران میکند
 
     
    انسان از ساختار فیزیکی برگ ها در زندگی خود استفاده نموده به عنوان مثال با ساخت نوعی جدیدی از درختان مصنوعی اقدام به تولید انرژی میکند این نوع درختاتن شبیه  به درختان طبیعی هستند ولی در باطن ژنراتور های هستند برای تولید انرژی آنچه باعث تولید انرژی در این درختان می شود استفاده از برگ های نانو است  برگ نانوئی یا نانو برگ مثل یک برگ طبیعی نازک است و فقط قسمت کمی از نور خورشید را منعکس می کند و به دین ترتیب نور باقی مانده برای تولید انرژی است انرژی گرمایی نور خورشید را حتی ساعت ها پس از غروب خورشید به جریان برق تبدیل می کند همچنین تابش های مادون قرمز را به انرژی تبدیل می کند .
 
    در این بخش به بررسی مکانیزم بدن برخی از جانوران در ارتباط با نور می پردازیم :
    حیواناتی مثل جغد که بیشتر فعالیت خود را در شب انجام میدهند دارای چشم های بسیار حساس هستند و در نور خیلی کم هم می توانند ببینند  دارای چشم های بزرگ و متمایل به جلو که استفاده از هر دو چشم را برای او میسر می سازد و دید دو چشمی را فراهم می کند چشم های درخشان زرد رنگ یا زرد متمایل به نارنجی جغد از دید بسیار خوبی در شب برخور دار است و می تواند کوچکترین حرکت موجودات را درک و آنها را به آسانی شکار کند عدسی چشم این پرنده بزرگ است و موجب می شود که کوچکترین شعاع های نوری را دریافت کند این ویژگی را میتوان در دوربین دید در شب مشاهده کرد این دوربین ها از طریق جمع اوری و تقویت نور های اندکی که از جسم متصاعد می شود و منابع نوری محدود موجود در محیط مثل ستاره ها و ماه که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود استفاده می کند .
 
کرم شب تاب :
    درخشش کرم های شب تاب برای جفت یابی نیست بلکه وسیله ای است برای فراری دادن مهاجمان یا حشرات مزاحمی که به قلمرو آنها تجاوز کرده اند بر این اساس هر گاه کرم های شب تاب از ناحیه ی حشرات دیگر احساس خطر کنند با درخشش خود سعی می کنند آنها را ترسانده و فراری دهند. 
 
    آفتاب پرست 
    سیستم بدنی آفتاب پرست به گونه ای است که مدام رنگ بدنش تغییر می کند این تغییر رنگ میتواند به دلیل تغییر روحیه جانور باشد گاهی نیز تغییر رنگ باعث آسایش بیشتر جانور میشود در بعضی مواقع نیز برای ارتباط با آفتاب پرست های دیگر از این مکانیزم استفاده می کند 
     در نظر بگیرید آفتاب پرست قهوه ای می خواهد در آفتاب استراحت کند مغز آفتاب پرست به سلول های زرد پوستش می گوید از سلول های آبی زیرشان بزرگتر شود در نتیجه آفتا پرست سبز رنگ می شود این رنگ روشن کمک می کند نور از پوست آفتاب پرست باز تاب یابد 
 
    یکی از تقسیم بندی های عمق اقیانوس بر اساس دسترسی نور است در ناحیه ی یک به عنوان مثال جانوران ضد سایه زندگی می کنند که بخش زیرین جانور روشن وبخش بالایی اش تاریک به این ترتیب موقعی که یک شکارچی از بالا به جانور ضد سایه نگاه کند جانور را در تاریکی آب های زیرین استتار میشود واگر شکارچی از زیر به جانور نگاه کند جانور در روشنایی بالای سطح آب ناپدید میشود
 
 
ویژگی حیوانات در عمق تاریک: 
در اعماق تاریک دریاها ودر جایی که گمان میرود که هیچ نوری وجود ندارد وتاریکی مطلق در انجا حاکم است جانوران وجود دارند در کف دریا و در میان سنگ ها و کرم ها و نرم تنانی شفاف دیده می شوند که روی بدن آنها خطوط لکه و  نقطه های نورانی دیده می شود.و همانند این است که روی تن آنها اماس پاشیده باشد . 
 
بعضی از خرچنگ های کوچک نورانی هنگام خطر نوری تولید می کنند که در نتیجه آن سپری به شکل ابر نوری او را می پوشاندو به این طریق خود را از دید دشمن مخفی می کند . 
 
    ماهیانی که بر روی سر خود زائده ای مانند لامپ دارند یا گروه دیگری که در انتهای رشته قیطانی شکل دراز روی پوزه فانوس کوچکی می درخشد از این اندام ها به عنوان جلب طعمه به طرف خود بهره میبرند .
 
                                                                                                                                             
    من با نشاندن طبیعت و نور متغییر در درون فرم های هندسی که از زمینه شهری بریده شده اند فضا های پیچیده می آفرینم .
 
      یک رویکرد معمارانه نسبت به نور در تلاش برای به کمیت درآوردن کیفیت              ظاهری و احساسی نور نهفته است:جاناتان اسپیرز و مارک میجرطراحان نورپرداز در کتاب <<از جنس نور:هنر نور پردازی و معماری>> هفت پارامتر موسیقی غربی را به عنوان الگویی برای توصیف نور به خدمت گرفتند.توصیف همان پدیده نامحسوس و گاه نامرئی که با نیروی فراوان ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
 
 
زیروبمی (دانگ) صدا را معادل حرارت رنگ نور(جلوه نه دما) 
 
تحرک و دینامیک را معادل شدت(مقیاس درخشش)
 
شیوه تولید صدا را معادل بافت(لایه نازک نور/نور پراکنده/نور پس زمینه)
 
کشش را زمان(مدت فعالیت منبع نور)
 
ضرب را معادل تنظیم (شدید و ضعیف کردن نور)
 
سکوت را معادل تاریکی
 
طنین را معادل روحیه
 
 
    به هنگام رویاروئی نور و آثار معماری نور بر روی پوسته خارجی آن می لغزد و به دو شیوه با معماری در می آمیزد اول اینکه بر روی پوسته خارجی ساکن شده و با ایجاد سایه ابراز هویت می کند و در حالت دوم از پوسته خارجی عبور کرده و به فضای داخلی رخنه می کند .
    نور و معماری موضوعاتی جدایی ناپذیرند معماران ایرانی از گذشته ی دور به اهمیت نور در معماری پی برده و روش های هوشمندانه ای را برای استفاده از نور درساختمان ابداع کرده اند در معماری ایرانی از نور به صورت یکنواخت استفاده نشده و به کار گیری عناصر طبیعی بسیار متنوع و متغییر بوده است .
 
     به همین ترتیب نور موجود در مناطق کوهستانی " جنگلی و یا سواحلی نیز دارای ویژگی های مکانی مخصوص به خود و متمایز از سایر مناطق است . زمانی که نور را به داخل فضای ساخته شده هدایت می کنیم همانند  برخی حیوانات و حشرات که از   طریق نور با سایر جانداران ارتباط بر قرار می کنند در اصل نوعی ارتباط بین ساختمان و محیط خارج از آن ایجاد کرده ایم . بدین وسیله می توان جلوه های متفاوتی از فضای داخلی را که هر یک دارای ماهیت خاص خود از لحاظ ادراک فضایی می باشند ایجاد کرد .
 
     استفاده از عناصر طبیعی در معماری گذشته :
     در معبد خفرن با استفاده از سنگ مرمر سفید سیقلی نور خارج منعکس می کردند و از آن برای نور پردازی بهتر مجسمه ها که در تاریکی قرار داشتند استفاده میکردند یونانی ها نیز از همین روش استفاده میکردند با این اختلاف نیز که بجای مرمر از آب نما استفاده می کردند  به طوری که آب نما درفاصله بین مجسمه و ورودی ساخته میشود نور پردازی مجسمه را اصلاح میکرد نوری که به داخل میتابید با برخورد به سطح آب منعکس می شد و مجسمه را روشن می ساخت . 
 
 
 
          استفاده از انعکاس نور در آب
 
    درک رنگ بستگی مستقیم به وضع نور دارد
    تاج محل در آگرا از سنگ مرمر سفید ساخته شده اما رنگ ادراکی آن مرتبا تغییر میکند هنگام طلوع آفتاب رنگ آن به سرخی میزند به هنگام ظهر سفید وبعداز ظهر آن زرد است وعصر کبود وسر انجام در نور ماه به رنگ سفید وخاکستری میشود
 
    در دوره هخامنشیان از اصل اختلاف سطح جهت جذب نور به داخل استفاده می شد بر اساس تحقیقات معلوم شده که انحرافات زوایای بنا های تخت جمشید بر اساسی بنیاد گذاشته شد که بوسیله ایجاد سایه روشن های گوناگون  تعیین روز اول سال و فصول مختلف میسر شده و این به معمار این امکان را می دهد مکان های مورد نیاز برای زیستن را به صورتی بسازد که در فصول مختلف سال هر خانه به مقدار لازم از آفتاب و روشنایی استفاده نماید .
 
عناصر نور گیری در معماری سنتی :
    این عناصر در معماری سنتی ایران از دو جهت مورد مطالعه قرار می گیرد گروه اول به عنوان کنترل کننده های نور مانند سایه بان ها که همانند کرک روی برگ بسیاری گیاهان عمل می کند و دسته دوم نور گیر ها که عملکردی  همانند برگ گیاهان دارد .
   
      گروه اول نقش تنظیم نور وارد                                                                              شده به داخل بنا به عهده دارند                                                                                      و به دو دسته تقیسیم می شوند                                                                                     دسته اول آنهایی که جزء بنا هستند مانند رواق  دسته دوم آنهایی که به بنا افزوده می شوند مثل پرده .
 
 
 
 
    ساختمان رایشتاگ برلین، محل مجلس جدید آلمان است که توسط نورمن فاستر و شرکاء اجرا شده است. ایده ی مبتکرانه این پروژه در مورد مسئله ی انرژی، نهایتا به سازه ای با نمود بیرونی در بالای ساختمان، با قابلیت هدایت نور انجامید. این تعبیر جدید از یک گنبد، که جایگاه بازدید کنندگان است، نور طبیعی را به واسطه ی صدها آینه ی تشکیل دهنده ی قیف میانی، به بخش زیرین ساختمان یعنی مجلس منعکس می کند.
 
موزه هنری كيمبل : فورت ورس ـ تگزاس(72-1967)
 
     قرارگيري موزه در باغي كه در اطراف آن زمين وسيع قرار داشته است باعث گرديده كه اين ساختمان در سطح افق گسترش يابد و براي تأمين نور طبيعي آن از نورگيريهاي سقفي استفاده شود.
 
 
     به دليل آنكه اشیای موزه در مجموع از آثار ظريف قرن 19 و قبل از آن مي باشد وهمچنين نور فضاهاي موزه به طورطبيعی تأمين مي شود لذا لویی كان اشیای آن را نيز با نور طبيعي در معرض دیدن قرار مي دهد.
 
 
لويی كان در اين موزه نور را به 2 طريق وارد ساختمان می كند:
 
 
الف ـ نور نقره ای رنگ آسمان كه از شبكه های آلومينيومی گذشته و انعكاس آن از صفحات منحنی شكل به داخل فضاهای داخلی هدايت می شود. 
 
 
ب ـ نور سبز رنگ كه از انعكاس نور خورشيد برروی برگ ها درختان و گياهان باغچه واقع درسه حياط و صحنه های منحنی به داخل موزه مسؤوليت می كند .
 
 
     اين ساختمان می بايست در زمره كلاسيك های تمام دوران قرار گيرد
     از قديم نورپردازی موزه های هنری با نور روز با شك وترديد فراوان همراه بوده,زيرا اشعه ی ماورابنفش موجود در نور روز بخصوص بر نقاشي هامی تواند تاثير مخرب داشته باشد .كان ملايم ترين سطح نور روز را براي روشنايی محيط در موزه كيمبل انتخاب كرد , با تصور اين كه تاثير مخرب وجود نداشته يا حداقل بسيار كم خواهد بود. او انتظار داشت با نور روز احتياجات بيولوژيكی را ارضا نمايد و احساس آرامش ایجاد کند.
     اين موزه از يك سری طاق های مدور بتوني متصل به يكديگر به طول 30 متر وبه عرض 7 متر با يك نورگير سقفی شفاف در امتداد برآمدگی هر طاق ساخته شده است .نور روز از طريق «اتصالات نور طبيعی معلق» كه در زير نورگير سقفی قرار دارد بازگردانده وتصفيه می شود. شكل طاق بتونی وانحنا اتصالات نور طبيعی, براي بازتاب وانتشار مناسب نور روز, از طريق تجزيه وتحليل كامپيوتري انتخاب شده است.
 
 
 
    تماس با محيط خارج به وسيله حياطهای مركزی نيز فراهم شده كه كان درباره آنها ميگويد «نام حياط ها از نوع نور مورد نظر گرفته شد, كه من تناسب آنها, آرايش آنها وانعكاس بركف و يا بر سطح آب آنها را مد نظر قرار دادم» برای يكنواخت كردن نور روز درختهای نارون ظريفی در امتداد داربست های سيمی در داخل حياط كاشته شدند.
 
     عموما در موزه روشنايی الكتريكی با نور روز بخوبی با يكديگر در آميخته, نقاط    آثار برجسته را بدون ايجاد مزاحمت مشخص مي نمايند وكل روشنايی محيط داخلی موزه هنری كيمبل با درجات جذابيت,مطبوع بوده وبدون تغييرناگهانی می باشد.
 
 
تادائو آندو(معمار نور و سکوت)                   
     تقریباً همه پروژه های وی، از بتن عریان به عنوان ماده اولیه ساخته شده اند. او برای به دست آوردن بتن نرم تمیز و کامل برای ساختمان هایش، دقت زیادی در ساخت و قالب گیری فرم های بتنی می کرد.
 
 
    این نماز خانه در یک منطقه آرام مسکونی قرار گرفته و جهت آن بر اساس تابش خورشید و موقعیت قرار گیری کلیسای مجاور می باشد.
 
 
 
 
    جمع تضاد یکی از اصول کاری و تفکر تادائو آندو می باشد که در کلیسای نور نیز مشاهده می شود قرار گرفتن یک ورودی (خط) مورب در برابر حجم مکعب و منظم نمازخانه استفاده از کنتراست نور که حجم تاریک کلیسا به وسیله نورهایی به شکل صلیب روشن می شود که به نوعی تداعی کننده و تقابل خوبی و بدی نیز می باشند.
 
     شیشه و بتن که در کارهای آندو به وفور دیده می شود: بتن ماهیتی زبر خشن و بسته (از نظر دید) دارد و در کنار آن شیشه که ماهیتی شفاف صاف دارد به کار برده شده است. تضاد این دو عنصر کنار هم باعث می شود تا خصوصیات بتن بیشتر به چشم بخورد در همین حال هم بتن به شیشه شفافیت بیشتری نیز می دهد. همین اتفاق برای نور و تاریکی در کلیسای نور افتاده که باعث شده این کلیسا به یکی از معروفترین کارهای تاداو آندو تبدیل شود.
 
    سالن این معبد در داخل زمین زیر یک استخر بیضی شکل بزرگ پر از نیلوفرهای آبی قرار دارد. راه ورود به سالن پلکانی است که از روی سطح آب شروع می شود و به نظر می رسد که بازدید کنندگان را به زیر آب می کشد.
    آندو مخاطب خود را با گذراندن از دیوارهای منحنی شکل و بلند به حوض بزرگی می رساند که راه ورود به اتاق اصلی از دل آن می گذرد. مقصد آخر اتاقی مربع شکل با ستونهای چوبی و رنگی قرمز است.
 
    این روند و مسیر حرکت را می توان از طور دیگر نیز بررسی کرد: تادائو آندو انسان تنها را پس از گذراندن از احساسات شخصی (دیوارهایی منحنی) به عقلانیت می رساند (اتاق مربع با رنگ قرمز) عقلانیتی که در سایه تفکر شرقی پی ریزی می شود. این مسیر از دل طبیعت شرقی می گذرد خاک (کف زمین دیوارها) باد (بین دیوارها) آب (حوض وسط) و نور (در تالار اصلی).
 
    آندو با آموزه های شرقی خود تعریفی دوباره از انسان طبیعت و معماری را در دنیای مدرن و صنعتی نشان می دهد.
و....


دسته:

پاورپوینت راهکارها و کاربردهای نور در طراحی و معماری - 60 اسلاید

خرید آنلاین