پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکیفهرست مطالب
سیمای شهرهای معاصر
هماهنگی و تضاد
ارتباط بصری
کاربرد ضوابط
خط افق آسمان
فاصله گذاری ساختمان ها
فرورفتگی در نما
بازشوها
فرم
ورودی
تزئینات
الگوی سایه
مقیاس بنا
تباین موثر
استفاده از تباین
انواع مختلف تباین
تباین
خدمات ارائه شده توسط تباینش


دسته:

پاورپوینت بررسی خلاصه کتاب مبانی طراحی شهری، نوشته ریچارد هدمن و آندرو یازوسکی - 43 اسلاید

خرید آنلاین