پاورپوینت بررسی تحلیل فضای عمومی،میدان دل کامپو (سیه نا) - 15 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای عمومی،میدان دل کامپو (سیه نا) - 15 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای عمومی،میدان دل کامپو (سیه نا) - 15 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای عمومی،میدان دل کامپو (سیه نا) - 15 اسلاید

 

 

فهرست


مقدمه
تاریخ و فرهنگ شهر سیه نا
سیستم دسترسی ها
کالبد
بنا های اطراف
ساختمان اصلی تالارشهر
کف
جداره
آبنما
ورودی هاو قابلیت خوانایی
سخت فضا / نرم فضا
منابع

 

مسیر خمیده محیط میدان بعنوان یک لبه فعال عمل کرده و  مکث کوچکی برای خیابانهای باریک منتهی به میدان نیز ایفای نقش می کند.این مسیرعلاوه براینکه مکانیست برای  گردش و حرکت عابرین,دارای کافه هایی جهت استراحت و سکون نیز می باشد.  بخش میانی و شیبدار میدان نیز با جهت گیری خاص خود مکانی برای انجام فعالیتهای جمعی و تماشای مسابقات و جشنها می باشد.
   
   این جداسازی میان مکان شکل گیری فعالیت های عمومی و فردی  در میدان عدم تعارض کاربران را موجب می شود.بطوریکه تماشاکنندگان مسابقات و افراد متفرقه که درحال عبور یا گردش می باشند برای هم ایجاد مزاحمت نخواهند کرد.
در دسته بندی دیگری نیز می توان گفت اکثر کاربران جوانتر میدان و همچنین فعالیت های غیر رسمی تر گرایش به بخش میانی میدان دارند درحالیکه فعالیت های خصوصی تر و رسمی تر در اطراف میدان شکل می گیرد.


دسته:

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای عمومی،میدان دل کامپو (سیه نا) - 15 اسلاید

خرید آنلاین