پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران - 47 اسلاید

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران - 47 اسلاید

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران  - 47 اسلاید

 
فهرست مطالب اسلایدها:
 
نظام برنامه ریزی فضایی در ایران 
 
ایـــران
 
پراکندگی جمعیت
 
تاریخچه‌ی اقدامات شهرسازانه در ایران
 
دوره‌ی سامانیان:
 
دوره‌ی صفویان:
 
دوره‌ی قاجار:
 
دوره‌ی پهلوی اول: 
 
دوره‌ی پهلوی دوم:
 
جمهوری اسلامی:
 
برنامه های عمرانی اول (1334-1327) 
 
برنامه های عمرانی دوم (1341-1334) 
 
برنامه های عمرانی سوم(1346-1341) 
 
برنامه های عمرانی چهارم(1351-1346) 
 
برنامه های عمرانی پنجم(1356-1351) 
 
برنامه های اول جمهوری اسلامی (1372-1368)
 
برنامه های دوم جمهوری اسلامی (1378-1374)
 
برنامه های سوم جمهوری اسلامی (1383-1379)
 
برنامه های چهارم جمهوری اسلامی (1389-1384)
 
برنامه های پنجم جمهوری اسلامی (1394-1390)
 
 
اسناد و ابزارهای برنامه‌ریزی در سطح ملی
 
مقایسه‌ی تطبیقی برنامه‌های دوم تا پنجم توسعه‌ی کشور
 
مباحث شهری در قوانین جاری کشور
 
قانون اساسی:
 
سطوح برنامه‌ریزی
 
شورای عالی شهرسازی و معماری
 
وزارت کشور
 
وزارت راه و شهرسازی
 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق رییس جمهور)
 
نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با برنامه‌ریزی در سطح منطقه‌ای
 
شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان
 
شورای شهرسازی و معماری استان (از سال 1385 کارگروه مسکن و شهرسازی استان جایگزین این شورا شد.)
 
شورای شهر
 
شهرداری
 
کمیسیون ماده‌ی 5
 
کمیسیون ماده‌ی 13 (از سال 1385 وظایف این کمیسیون به کارگروه مسکن و شهرسازی استان واگذار شد.)
 
کمیسیون ماده‌ی 100
 
سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با برنامه‌ریزی
 
شورای عالی استان‌ها
 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 
سازمان نظام مهندسی
 
اسناد و ابزارهای برنامه‌ریزی در سطح ملی
 
طرح آمایش سرزمین
 
طرح کالبدی ملی
 
طرح کالبدی منطقه‌ای
 
طرح جامع شهرستان (ناحیه‌ای)
 
طرح مجموعه‌ی شهری
 
طرح سامان‌دهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی
 
طرح جامع شهر
 
طرح تفصیلی شهر
 
طرح آماده‌سازی زمین
 
نظام جایگزین برنامه‌ریزی فضایی: طرح‌های ساختاری-راهبردی
 
طرح‌های ساختاری-راهبردی
 
فرایند تهیه و تصویب طرح‌ها
 
مشارکت مردم
 
حقوق استیناف
 
جمع‌بندی
 
برنامه‌ریزی فضایی در ایران


دسته:

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران - 47 اسلاید

خرید آنلاین