پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

 پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

 پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

فهرست
ابعاد و رنگ شیت
ایجاد تعادل بصری و سنگین کردن آگاهانه شیت
خوانایی و گویایی شیت
محتوای شیت های طراحی شهری

 

ابتدا به کلیات و ساختار شیت و سپس به جزئیات پرداخته شود.
سعی کنید از ابزارها و تکنیکهای انتخاب شده برای راندو درست استفاده کنید
چیدمان موضوعات یکسان باید طوری باشد که به هم نچسبند و یکی تصور نشوند.
معمولاً مشخصات دانشگاه ، دانشکده ، گروه ، استاد ، دانشجو ، ترم ، طرح ، عنوان شیت و مقیاس با اندازه ی مناسب در یک گوشه پایین شیت قرار می گیرد


دسته:

پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی -درک و بیان محیط شهری 31 اسلاید

خرید آنلاین