پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام  ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه  - 53 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام  ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه  - 53 اسلاید

فهرست مطالب
نقشه ترکیه 
اسلام در آناتولی(ترکیه): 
معماری اسلامی ترکیه (آناتولی) در زمان سلجوقیان روم:
مسجد علا الدین قونیه 
مسجد بی شهر و آفیون
دیوریغی مسجد 
بیشترین تزیین دوره سلجوقیان روم
مدرسه چفته منارلی ارز روم 
مدرسه چفته منارلی 
قراطای مدرسه قونیه 
مدرسه اینجه منارلی قونیه 
مدرسه منارلی 
خان سلطان 
کاروانسراها  سلطان  
معماری اسلامی آناتولی در زمان بیلک ها و عثمانیان نخستین 
مسجد عیسی بی سلجوق 
 مسجد امویان دمشق 
یشیل مسجد بورسه 
معماری امپراتوری عثمانی پس از فتح قسطنطنیه 
ایا صوفیه : 
توپقاپی سرای استانبول 
مجتمع فاتح استانبول :  
مجتمع بایزید دوم در ادرنه 
مسجد شهزاده استانبول 
مجتمع سلیمانیه استانبول 
مسجد رستم پاشا استانبول 
مجتمع سلیمیه ادرنه 


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری جهان اسلام ، مطالعه موردی آناتولی ترکیه - 53 اسلاید

خرید آنلاین