پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت  شهر هوشمند- 30 اسلاید

پاورپوینت  شهر هوشمند

فهرست مطالب :
 
مقدمه
اصول تعریف شهر هوشمند
تفاوت شهر الكترونیكی و شهر هوشمند شهر هوشمند
محورهای عملکردی شهر هوشمند
اقتصاد هوشمند (smart economy)
پویایی هوشمند (smart mobility)
قلمرو پویایی هوشمند
محیط هوشمند (smart environment)
حکمرانی هوشمند (smart governance)
زندگی هوشمند (smart living)
مردم هوشمند (smart people)
قلمرو مردم هوشمند
مزایای شهر هوشمند
چالش های عدم تحقق شهر هوشمند
راه کارهای رفع چالش ها
نمونه ای از شهرهای هوشمند
سانتاندر در اسپانیا
وین اتریش
تورنتو آمریكای شمالی
درصد رشد پروژه هاي شهر هوشمند در سطح بین الملل


دسته:

پاورپوینت شهر هوشمند- 30 اسلاید

خرید آنلاین