پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

 پاورپوینت فنگ شویی در معماری  - 48 اسلاید

 پاورپوینت فنگ شویی در معماری  - 48 اسلاید

. فهرست
مقدمه
چی
آموزه های اساسی:
نفس ِخانه:
راهرو های دراز و مستقیم:
مسیر مستقیم 
آینه
فنگ شویی در ورودی خانه
ورودی اصلی خانه 
رنگ آشپزخانه
نور در آشپزخانه
چیدمان وسایل
اتاق نشیمن
اتاق پذیرایی و نشیمن 
سرویس ها
اتاق خواب
 


دسته:

پاورپوینت فنگ شویی در معماری - 48 اسلاید

خرید آنلاین