پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

فهرست مطالب
سخني در آغاز
مشخصات رنسانس
علم مداري
مدرنيسم 
پيدايش تكنولوژي 
مكتب شيكاگو زادگاه معماري ارگانيك
و اما رايت 
ايده اي براي طراحي ويلاي ساووا
خانه هاي اوليه رايت
خانه روبي
اصول معماري ارگانيك
تكنولوژي+طبيعت+خلاقيت= خانه آبشار
موارد طراحي و اجرايي خانه آبشار
به گفته رايت
ساير آثار
.موزه گوگنهايم 
حلزون سفيد 
هانس شارون 
تالار كنسرت ويل هارمونيك 
تادائو آندو
تفكري به قداست آفتاب
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی سبک معماری ارگانيك - 47 اسلاید

خرید آنلاین