پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

پاورپوینت  تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

فهرست مطالب

    سایت
    پلان زیرزمین
    طبقه همگف
    راه های ارتباطی طبقه همکف
    طبقه اول
    راه های ارتباطی طبقه اول
    دیاگرام طبقه همکف
    دیاگرام درمانگاه
    تزریقات و دندانپزشکی
    اورژانس
    دیاگرام اورژانس
    ازمایشگاه
    دیاگرام ازمایشگاه
    رادیولوژی
    اشپزخانه و رختشویخانه
    دیاگرا بخش اداری
    بستری ها
    نوزادان NICU
    ICU,CCU
    جراحی
    پشتیبانی اطاق عمل

 


دسته:

پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم - 45 اسلاید

خرید آنلاین